Boka bord

Veckans lunchmeny

Gruppbokning

Tel: 08-756 32 20 
info@restaurangpont.se


ÖPPETTIDER

Vardagar 11:00 - 22:00
Lördag-Söndag 12:00 - 22:00
köket stänger 21.00 
Avvikande öppettider


Restaurang Pont - Hägernäs Strand, Catalinatorget 19, 183 68 Täby.

Navigera hit med Google

Bokningsregler

Här kan du ta del av våra och Visitas regler som gäller vid bokning.


Vid konferens

Beställning

Senast 7 dagar innan angivet datum för arrangemangets början önskar vi definitivt besked om antalet deltagare. Eventuell avvikande kost/allergier önskar vi 14 dagar innan. Om så inte sker, och antalet personer blir mindre än i den bekräftade beställningen, debiteras det antal som angivits i beställningen. Beställningen skall bekräftas skriftligen av företaget.

Avbeställning

Minskas antalet deltagare är beställaren betalningsskyldig för det felande antalet enligt följande:

a) Vid avbeställning senare än 4 veckor före bokningsdatumet, skall beställaren ersätta företaget med 75% av det avtalade priset för konferenslokaler och måltidskostnader inkl. dryck, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas med ett ekonomiskt likvärdigt arrangemang.

b) Vid avbeställning senare än två veckor före konferensen (uppgiftsdag 2), skall beställaren ersätta företaget med 100% av det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas med ett ekonomiskt likvärdigt arrangemang.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.  Faktura skall betalas per 15 dagar. Därefter debiteras dröjsmålsränta med 11 procent från förfallodagen.

Force Majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Vid fest- & middagsarrangemang

Beställning

Senast 14 dagar innan angivet datum för arrangemangets början behöver beställaren lämna oss besked om antalet deltagare samt avvikande kost/allergier. Senast 7 dagar innan behöver vi definitivt antal som vi fakturerar efter. Om så inte sker, och antalet personer blir mindre än i den bekräftade beställningen, debiteras det antal som angivits i beställningen. Beställningen bekräftas skriftligen av företaget.

Extra timme 0100-0200 debiteras 2.995:- och 0200-0300 med ytterligare 5.995:-, bokas senast två veckor i förväg.

Avbokning

Om beställning annulleras, debiteras följande:

    Eventuell avbokning skall ske skriftligen eller per e-post.
    0 - 30 dagar före arrangemanget: 100% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
    31 - 60 dagar före arrangemanget: 75% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
    61 - 90 dagar före arrangemanget: 50% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
    91 - 180 dagar före arrangemanget: 25% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
    7 - 12 månader före arrangemanget: 10 000:-

Detta gäller under förutsättning att vi inte får den bokade tiden återsåld med ett intäktsmässigt likvärdigt arrangemang.

Betalning för privatpersoner

En bokningsavgift på 10.000 betalas vid bekräftad bokning och dras av mot arrangemangets slutfaktura.

En förskottsfaktura baserad på 75% av menypriset x uppskattat antal gäster betalas ca. 2 månader innan arrangemanget.

Slutfaktura per 10 dagar netto efter avslutat arrangemang.

4. Betalning för företag, organisationer och myndigheter

Faktura per 15 dagar netto i efterskott efter kreditprövning i förekommande fall.

Övrigt

Strejk, lockout, eldsvåda eller andra utomordentliga omständigheter utanför vår kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge något skadestånd. Vi förbehåller sig rätten att i avtalade priser göra de ändringar som kan föranledas av devalvering, revalvering eller myndigheters beslut om prishöjningar eller avgifter som pålägges oss.

Dessa regler gäller i den mån annan särskild skriftlig överenskommelse ej träffats. Utöver detta gäller, förutom p. 6 Avbeställning i densamma, Visita´s Allmänna Villkor av 2014-11-01 vilka bifogas bekräftelsen och utgör till sin resterande del en del av den. Vid eventuell avbokning/avbeställning gäller p. 2 ovan.